GIÁ TRỊ GATE

Van cổng là một loại van cho kết nối trung bình và tắt nhưng không phù hợp để điều tiết. So với các van khác, van cổng có phạm vi ứng dụng kết hợp rộng hơn cho áp suất, chất lỏng dịch vụ, áp suất thiết kế và nhiệt độ.
Theo cấu trúc bên trong van, nó có thể được chia thành van cổng nêm, thông qua van ống dẫn, van cổng mở rộng gấp đôi; Nó cũng có thể được chia thành van cổng nêm rắn, linh hoạt, chia, trượt song song theo loại đĩa của họ.