VAN CỔNG

Van cổng là loại van dùng để kết nối, ngắt trung bình nhưng không phù hợp để điều tiết. So với các loại van khác, van cổng có phạm vi ứng dụng kết hợp rộng hơn về áp suất, chất lỏng dịch vụ, áp suất thiết kế và nhiệt độ.
Theo cấu trúc bên trong của van, nó có thể được chia thành van cổng nêm, van thông qua ống dẫn, van cổng mở rộng đôi; Nó cũng có thể được chia thành van cổng nêm trượt song song, linh hoạt, tách rời theo loại đĩa của chúng.