PERFECT cung cấp cho ngành công nghiệp hóa chất các van cho hữu cơ (polyme, olefin, metan) và vô cơ (phân bón, clo và muối thực vật) và nhiều ứng dụng khác. Chúng tôi có thể cung cấp một loạt các van cho hầu hết các nhà máy, bao gồm van đông lạnh toàn cầu, van cổng, van bi và ống thổi con dấu.

HOÀN cũng cung cấp một loạt các tính năng thiết kế và vật liệu chống ăn mòn. Các vật liệu đặc biệt trong van của chúng tôi bao gồm Đồng, Titan, Monel và Hastelloy, được cung cấp cho axit ăn mòn, axit sulfuric, ethylene dichloride, anhydride thơm, và các loại khác.

Phân đoạn hóa học:

  • hóa dầu
  • polyme
  • Dược phẩm
  • Hóa chất đặc biệt