KIỂM TRA VAN

Đĩa van đóng mở theo dòng trung bình gọi là van một chiều, là loại van tự động điều khiển dòng chảy một chiều của đường ống, chỉ cho phép dòng trung bình chảy theo một hướng trong hệ thống đường ống. Van một chiều được sử dụng để ngăn chặn dòng chảy ngược của môi trường, đảo ngược động cơ bơm và truyền động và xả môi trường chứa. Van một chiều nên được lắp ở đầu ra của bơm hoặc phía trước van điều khiển để thuận tiện.

Theo cấu trúc bên trong của van, van một chiều có thể được chia thành van một chiều xoay (quay theo trọng tâm) và van một chiều piston/nâng (di chuyển dọc theo trục). Van một chiều xoay là loại được sử dụng phổ biến nhất.