KIỂM TRA VAN

Đĩa của van mở hoặc đóng bởi dòng chảy trung bình được gọi là van kiểm tra là một loại van tự động cho dòng chảy một chiều của đường ống, chỉ được phép chảy trung bình theo một hướng của hệ thống đường ống. Van kiểm tra được sử dụng để ngăn chặn dòng chảy ngược của môi trường, bơm và động cơ đảo chiều và xả của môi trường container. Kiểm tra van nên được cài đặt trong ổ cắm máy bơm hoặc phía trước của van điều khiển để duy trì sự thuận tiện.

Theo cấu trúc bên trong của van, van kiểm tra có thể được chia thành van kiểm tra swing (quay theo trọng tâm) và van kiểm tra piston / nâng (di chuyển dọc theo trục). Van kiểm tra swing là loại thường được sử dụng nhất.