ZPĚTNÝ VENTIL

Kotouč ventilu otevřený nebo uzavřený průtokem média se nazývá zpětný ventil, což je druh automatického ventilu pro jednosměrný průtok potrubím, který umožňuje proudění média pouze v jednom směru potrubního systému. Zpětný ventil slouží k zamezení zpětného toku média, reverzace motoru čerpadla a pohonu a vypouštění média ze zásobníku. Zpětné ventily by měly být instalovány na výstupu čerpadla nebo v přední části regulačního ventilu pro zachování pohodlí.

Podle vnitřní konstrukce ventilu lze zpětný ventil rozdělit na zpětný ventil výkyvný (otočný podle těžiště) a pístový zpětný ventil (pohybující se podél osy). Swing zpětné ventily jsou nejčastěji používané typy.