ตรวจสอบวาล์ว

แผ่นดิสก์ของวาล์วเปิดหรือปิดโดยการไหลขนาดกลางเรียกว่าเช็ควาล์วซึ่งเป็นชนิดของวาล์วอัตโนมัติสำหรับการไหลทางเดียวของท่อที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นไหลกลางในทิศทางเดียวของระบบท่อ วาล์วตรวจสอบถูกใช้เพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับของตัวกลางปั๊มและมอเตอร์ขับเคลื่อนกลับด้าน ควรติดตั้งเช็ควาล์วในเต้าเสียบปั๊มหรือด้านหน้าของวาล์วควบคุมเพื่อความสะดวก

ตามการก่อสร้างภายในของวาล์วเช็ควาล์วสามารถแบ่งออกเป็นวาล์วตรวจสอบการแกว่ง (หมุนตามศูนย์กลางของแรงโน้มถ่วง) และวาล์วตรวจสอบลูกสูบ / ลิฟท์ (เคลื่อนที่ตามแนวแกน) เช็ควาล์วแบบสวิงเป็นชนิดที่ใช้กันมากที่สุด