วาล์วสำหรับอุตสาหกรรมพลังงาน

เราจัดหาวาล์วหลายประเภทสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมและพลังงาน PERFECT มุ่งเน้นการตลาดพลังงานการขายวิศวกรรมและทีมควบคุมคุณภาพที่ช่วยให้เราสามารถจัดการกับวาล์วทั้งหมดของคุณสำหรับความต้องการในการผลิตกระแสไฟฟ้า ด้วยการฟื้นตัวของการผลิตพลังงาน PERFECT จึงเป็นผู้นำในการช่วยส่งเสริมความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือในอุตสาหกรรมพลังงาน

ลูกโลกวาล์วเป็นที่นิยมมากขึ้นในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า ตอนนี้พวกเขาจะใช้ในหน่วยกังหันก๊าซใหม่และในกังหันระหว่างการซ่อมแซมที่สำคัญ วาล์วของเรานั้นมาพร้อมกับคอยล์ป้องกันการระเบิดที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ซึ่งจำเป็นสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้า นี่เป็นเพียงส่วนน้อยในการใช้งานวาล์วของเรา:

  • พลังงานถ่านหิน
  • พลังงานแก๊ส
  • พลังงานนิวเคลียร์
  • พลังงานทดแทน