วาล์วประตู

วาล์วประตูเป็นวาล์วชนิดหนึ่งสำหรับการเชื่อมต่อและปิดปานกลาง แต่ไม่เหมาะสำหรับการควบคุม เมื่อเปรียบเทียบกับวาล์วอื่นๆ วาล์วประตูมีการใช้งานร่วมกันที่กว้างกว่าสำหรับแรงดัน สารบริการ ความดันการออกแบบ และอุณหภูมิ
ตามโครงสร้างภายในของวาล์ว มันสามารถแบ่งออกเป็นวาล์วประตูลิ่ม ผ่านวาล์วท่อ วาล์วประตูขยายสองเท่า นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งออกเป็นวาล์วประตูลิ่มสไลด์แบบแข็ง ยืดหยุ่น แยก และขนานตามประเภทของแผ่นดิสก์