ZASUWA

Zasuwa jest rodzajem zaworu do podłączenia i odcięcia medium, ale nie nadaje się do regulacji. W porównaniu z innymi zaworami, zasuwy mają szerszy zakres połączonych zastosowań w zakresie ciśnienia, cieczy roboczej, ciśnienia projektowego i temperatury.
Zgodnie z wewnętrzną konstrukcją zaworu można go podzielić na zasuwę klinową, zasuwę przelotową, zasuwę z podwójnym rozprężaniem; Można go również podzielić na solidną, elastyczną, dzieloną, równoległą zasuwę klinową, zgodnie z rodzajem dysku.