Adres: 2-305 Xuhui Center, Weiyang Road, miasto Xi'an, Chiny

Telefon: 029-8352-6770

E-mail: [email protected]

Fabryka ściśle wdraża system zarządzania jakością

PERFECT specjalizuje się w sprzedaży i serwisie armatury przemysłowej. Oferujemy klientom rozwiązania zaworów w trudnych i rygorystycznych warunkach pracy, szczególnie w wysokiej temperaturze, wysokim ciśnieniu i warunkach wyjątkowo kriogenicznych, wodzie morskiej i innych mediach korozyjnych.

Nasza fabryka wdraża system zarządzania jakością, ściśle kontroluje system ochrony jakości i proces projektowy oraz kontroluje jakość produktu pod kątem przeglądu rysunków, surowców, produkcji fabrycznej, testu dostawy i 72-godzinnego testu działania na placu budowy, więc aby zapewnić możliwość prześledzenia procesu jakości produktu.

W umowie przetargowej gwarantujemy, że zawory objęte ofertą są wykonane z rozsądnej technologii i kwalifikowanych materiałów oraz spełniają wymagania dotyczące jakości, specyfikacji i wydajności określone w ofercie, aby zapewnić prawidłową instalację sprzętu, normalne działanie i konserwację oraz zadowalające działanie jego użyteczne życie.

Po zakończeniu produkcji sprzętu nasza firma przeprowadzi szczegółowe i kompleksowe badanie wymagań jakościowych i wydajnościowych określonych w umowie. Jeśli jakość może spełnić wymagania, wystawimy certyfikat produktu i sprawdzimy zapisy oraz powiadomimy kupującego o sprawdzeniu i przyjęciu sprzętu w naszej fabryce.

W okresie gwarancyjnym zostaną stwierdzone jakiekolwiek wady konstrukcyjne, technologiczne, materiałowe oraz wszelkie wady lub nieprawidłowe działanie, wymiana sprzętu, koszty naprawy i wynikające z tego straty zostaną pokryte przez firmę, z odpowiednim przedłużeniem jakości części zamiennej i naprawianej okres ubezpieczenia.

Certyfikaty

PERFECT posiada akredytację ISO 9001 i ISO 14000 oraz liczne atesty innych norm (dostępne na żądanie). Możemy zapewnić pełną certyfikację wszystkich dostarczonych zaworów przemysłowych, w tym kopie certyfikatów testów i nasz własny certyfikat raportu.

W naszej ofercie pozostałych artykułów znajdują się:

  • Sprzęt związany z zaworami
  • Projektowanie wejść i rozwiązań inżynierskich
  • Certyfikat gwarantowany
  • Projekt instalacji
  • Dostawa akcesoriów
  • Testy bezpieczeństwa

PERFECT zapewnia klientom światowej klasy zaprojektowane, wyprodukowane i obrobione maszynowo zawory. Jeśli potrzebujesz zaworów w standardowych rozmiarach i pod ciśnieniem oraz gdy potrzebujesz zaworów dostosowanych do Twoich specjalnych potrzeb, jesteśmy zawsze po Twojej stronie.