วาล์วประตู

วาล์วประตูเป็นวาล์วชนิดหนึ่งสำหรับการเชื่อมต่อขนาดกลางและปิด แต่ไม่เหมาะสำหรับการควบคุม เมื่อเปรียบเทียบกับวาล์วอื่น ๆ วาล์วประตูมีช่วงกว้างของการใช้งานร่วมกันสำหรับความดันของเหลวบริการความดันออกแบบและอุณหภูมิ
ตามการก่อสร้างภายในของวาล์วมันสามารถแบ่งออกเป็นวาล์วประตูลิ่มผ่านวาล์วท่อวาล์วประตูขยายคู่; นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งออกเป็นวาล์วประตูลิ่มแบบลิ่มแข็งยืดหยุ่นแยกและขนานตามประเภทของดิสก์