Liên hệ Perfect-Valve

Perfect-Valve (Trụ sở chính)

Tháp 2-305, Trung tâm Cifi, Đường Vị Dương

Thành phố Tây An, Trung Quốc

Điện thoại: +029-8915-0514 | E-mail: [email protected]

Van hoàn hảo (Nhà máy)

Đường Chuanye số 3, Khu công nghiệp, huyện Wugong

Thành phố Tây An, Trung Quốc

Điện thoại: +86-15091648082 | Fax: 029-37290269 | E-mail: [email protected]

Mâu liên hệ