Liên hệ Perfect-Valve

Perfect-Valve (Trụ sở chính)

Tháp 2-305, Trung tâm Cifi, Đường Weiyang

Thành phố Tây An, Trung Quốc

Điện thoại: + 029-8915-0514 | E-mail: [email được bảo vệ]

Perfect-Valve (Nhà máy)

Đường Chuanye số3, Khu công nghiệp, hạt Wugong

Thành phố Tây An, Trung Quốc

Điện thoại: + 86-15091648082 | Fax: 029-37290269 | E-mail: [email được bảo vệ]

Đăng ký thông tin