Công ty PERFECT có các giải pháp cụ thể cho tất cả các nhu cầu quản lý luồng của bạn trong nhiều ngành khác nhau. PERFECT là một trong những nhà cung cấp van hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực xử lý nước, dầu khí, hóa dầu, khí tự nhiên, điện, điện hạt nhân, dược phẩm, thực phẩm, hàng hải, kỹ thuật hàng không, xử lý nước thải và các ngành công nghiệp khác. Van của chúng tôi đáp ứng nhu cầu về áp suất, nhiệt độ và môi trường ăn mòn khắc nghiệt, phù hợp với áp suất lớn hơn 5000 psi hoặc nhiệt độ từ -254 ℃ đến 300 ℃, và tất cả các loại môi trường ăn mòn. Các phân khúc và công nghiệp chính bao gồm:

  • Nước
  • Dầu khí
  • Hóa chất
  • Sản xuất điện
  • Các ngành công nghiệp chung khác như bột giấy và giấy, thực phẩm và đồ uống, khai thác mỏ, v.v.