Wat is een stoomval?

Stoomvangers zijn een soort klep die automatisch condensaat, lucht en kooldioxidegas afvoert uit verwarmingsapparatuur of stoomleidingen, terwijl stoomlekkage tot een minimum wordt beperkt. Sifons maken een uniforme verwarming van apparatuur of leidingen mogelijk om waterslageffecten in stoompijpleidingen te voorkomen. Volgens de mechanismen of werkingsprincipes kunnen condenspotten worden onderverdeeld in drijvende balcondenspotten, thermostatische condenspotten, thermodynamische condenspotten, enzovoort. Er kunnen verschillende soorten condenspotten worden gebruikt om dezelfde hoeveelheid condensaat af te voeren onder een bepaald drukverschil. Elke condenspot heeft zijn eigen voordelen en het meest geschikte gebruiksbereik hangt af van de temperatuur, het soortelijk gewicht en de druk.

Factoren bij het kiezen van een condenspot

  • Rioolwater

De sifonverplaatsingen zijn het stoomverbruik per uur vermenigvuldigd met het maximale condensatiewater (2 tot 3 keer de geselecteerde vermenigvuldiger). Wanneer de stoomverwarmingsapparatuur stoom begint te transporteren, moet de condenspot snel lucht en gecondenseerd water op lage temperatuur afvoeren om de apparatuur geleidelijk normaal te laten werken. Lucht, condensaat op lage temperatuur en een lagere inlaatdruk zorgen ervoor dat de condenspot overbelast raakt wanneer de ketel start, de vereisten van de sifon dan de normale werking van de verplaatsing van grote hoeveelheden, dus kies over het algemeen het afvoerwater in overeenstemming met de 2-3 keer van de stoomval. Dit zorgt ervoor dat de condenspot tijdig condenswater afvoert en de thermische efficiëntie verbetert.

  • Bedrijfsdrukverschil

De nominale druk en werkdruk van de condenspot verschillen op verschillende manieren omdat de nominale druk verwijst naar het drukniveau van het condenspotlichaam. De ingenieur kan de condenspot dus niet kiezen op basis van de nominale druk, maar op basis van het werkdrukverschil. Het werkdrukverschil is gelijk aan de werkdruk vóór de condenspot minus de tegendruk van de uitlaat van de condenspot. De uitlaattegendruk is nul wanneer condensaat wordt afgevoerd naar de atmosfeer achter de sifon. Als het condensaat dat door de condenspot wordt afgevoerd op dit moment wordt opgevangen, is de uitlaattegendruk van de condenspot gelijk aan de weerstand van de retourleiding + de hefhoogte van de retourleiding + de druk in de tweede verdamper (retourtank).

  • Werktemperatuur

De ingenieur moet de condenspot selecteren die voldoet aan de vereisten op basis van de maximale stoomtemperatuur. De maximale stoomtemperatuur die de verzadigde stoomtemperatuur overschrijdt die overeenkomt met de nominale druk, wordt oververhitte stoom genoemd. Op dit punt kan de speciale bimetaalcondenspot voor oververhitte stoom bij hoge temperatuur en druk een betere keuze zijn.

De oververhittingsafscheider biedt twee voor de hand liggende voordelen: ten eerste kan hij worden gebruikt als oververhittingsafscheider; de andere beschermt de oververhitterbuis om oververhitting te voorkomen bij het starten en stoppen van de oven. Eenmaal gestart of gestopt, bevindt de hoofdklep zich in een gesloten toestand. Als er geen stoomstroomkoeling in de oververhittingsbuis plaatsvindt, zal de temperatuur van de buiswand stijgen, waardoor in ernstige gevallen de oververhittingsbuis kan doorbranden. Open nu de stroomklep om stoom af te voeren en de oververhitter te beschermen.

  • Verbindingen

De aansluitdiameter van de sifon komt overeen met de grootte van het drainwater. De capaciteit van de condenspot bij dezelfde diameter kan sterk variëren. Daarom kunnen de grootte van de maximale verplaatsing en de diameter van de condensaatleiding niet worden gebruikt om de sifonklep te selecteren.

 

0 antwoorden

Laat een antwoord achter

Wil je meedoen aan de discussie?
Voel je vrij om een bijdrage te leveren!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *