Co to jest odwadniacz?

Odwadniacze to rodzaj zaworu, który automatycznie odprowadza kondensat, powietrze i gazowy dwutlenek węgla z urządzeń grzewczych lub przewodów parowych, minimalizując jednocześnie wyciek pary. Odwadniacze umożliwiają równomierne ogrzewanie sprzętu lub rurociągów, aby zapobiec efektowi uderzenia wodnego w rurociągach parowych. Ze względu na mechanizmy lub zasady działania odwadniacze można podzielić na odwadniacze z pływającą kulą, odwadniacze termostatyczne, odwadniacze termodynamiczne i inne. Do odprowadzania tej samej ilości kondensatu przy określonej różnicy ciśnień można zastosować różne typy odwadniaczy. Każdy odwadniacz ma swoje zalety, a najbardziej odpowiedni zakres użytkowania zależy od jego temperatury, ciężaru właściwego i ciśnienia.

Czynniki przy wyborze odwadniacza

  • Woda ściekowa

Przemieszczenia odwadniacza to zużycie pary na godzinę pomnożone przez maksymalną ilość wody kondensacyjnej (2 do 3 razy wybrany mnożnik). Kiedy urządzenia do ogrzewania parowego rozpoczynają transport pary, odwadniacz musi szybko usunąć powietrze i skroploną wodę o niskiej temperaturze, aby urządzenie stopniowo zaczęło normalnie działać. Powietrze, kondensat niskotemperaturowy i niższe ciśnienie wlotowe powodują przeciążenie odwadniacza po uruchomieniu kotła, wymagania odwadniacza są większe niż w przypadku normalnej pracy przy dużym przemieszczeniu, dlatego ogólnie rzecz biorąc, wybieraj wodę spustową zgodnie z 2-3-krotnością odwadniacz pary. Zapewnia to terminowe odprowadzanie skroplonej wody z syfonu i poprawia sprawność cieplną.

  • Robocza różnica ciśnień

Nominalne ciśnienie odwadniacza i ciśnienie robocze różnią się od siebie, ponieważ ciśnienie nominalne odnosi się do poziomu ciśnienia w korpusie odwadniacza, więc inżynier nie może wybrać odwadniacza na podstawie ciśnienia nominalnego, ale na podstawie różnicy ciśnień roboczych. Robocza różnica ciśnień równa się ciśnieniu roboczemu przed odwadniaczem minus przeciwciśnienie na wylocie odwadniacza. Przeciwciśnienie na wylocie wynosi zero, gdy kondensat jest odprowadzany do atmosfery za odwadniaczem. Jeżeli w tym czasie zostanie zebrany kondensat odprowadzany przez odwadniacz, przeciwciśnienie na wylocie odwadniacza jest równe oporowi rury powrotnej + wysokość podnoszenia rury powrotnej + ciśnienie w drugim parowniku (zbiorniku powrotnym).

  • Temperatura pracy

Inżynier powinien wybrać odwadniacz spełniający wymagania, biorąc pod uwagę maksymalną temperaturę pary. Maksymalna temperatura pary przekraczająca temperaturę pary nasyconej odpowiadającą ciśnieniu nominalnemu nazywana jest parą przegrzaną. W tym momencie lepszym wyborem może być specjalny odwadniacz bimetaliczny do pary przegrzanej o wysokiej temperaturze i ciśnieniu.

Odwadniacz przegrzewacza ma dwie oczywiste zalety: po pierwsze, można go używać jako odwadniacza przegrzewacza; drugi chroni rurę przegrzewacza, aby zapobiec przegrzaniu podczas uruchamiania i zatrzymywania pieca. Po uruchomieniu lub zatrzymaniu zawór główny jest w stanie zamkniętym. Jeśli w rurze przegrzewacza nie występuje chłodzenie strumieniem pary, temperatura ścianek rury wzrośnie, co w poważnych przypadkach może spowodować spalenie rury przegrzewacza. W tym momencie otwórz zawór przepływowy, aby wypuścić parę i chronić przegrzewacz.

  • Znajomości

Średnica przyłącza syfonu odpowiada wielkości odprowadzanej wody. Wydajność odwadniacza przy tej samej średnicy może się znacznie różnić. Dlatego przy wyborze zaworu odwadniającego nie można brać pod uwagę wielkości maksymalnego wyporu ani średnicy rury kondensatu.

 

0 komentarzy

Odpowiedz

Chcesz wziąć udział w dyskusji?
Śmiało, napisz coś!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *