Jak działa zawór redukcyjny pary?

Zawory redukcyjne pary to zawory, które precyzyjnie kontrolują ciśnienie pary za parą i automatycznie regulują wielkość otwarcia zaworu, aby ciśnienie pozostało niezmienione nawet wtedy, gdy natężenie przepływu zmienia się pod wpływem tłoków, sprężyn lub membran. Zawór redukcyjny ciśnienia wykorzystuje części otwierające i zamykające w korpusie zaworu w celu regulacji przepływu medium, zmniejszania ciśnienia medium i regulacji stopnia otwarcia części otwierających i zamykających za pomocą ciśnienia za zaworem, tak aby ciśnienie za zaworem utrzymuje się w pewnym zakresie, w przypadku ciągłych zmian ciśnienia wlotowego, aby utrzymać ciśnienie wylotowe w ustawionym zakresie. Ważne jest, aby wybrać odpowiedni typ zaworu nadmiarowego pary. Czy wiesz, dlaczego para potrzebuje redukcji ciśnienia?

Para czasami powoduje kondensację, a skroplona woda traci mniej energii przy niskim ciśnieniu. Para po dekompresji zmniejsza ciśnienie kondensatu i zapobiega powstawaniu pary rozprężnej podczas jej odprowadzania. Temperatura pary nasyconej jest powiązana z ciśnieniem. W procesie sterylizacji i kontroli temperatury powierzchni suszarki do papieru potrzebne są ciśnieniowe zawory nadmiarowe do kontrolowania ciśnienia i dalszej kontroli temperatury. Niektóre systemy wykorzystują skondensowaną wodę pod wysokim ciśnieniem w celu wytworzenia pary rozprężnej o niskim ciśnieniu, aby osiągnąć cel oszczędzania energii, gdy para rozprężna jest niewystarczająca lub ciśnienie pary przekracza ustawioną wartość, gdzie potrzebny jest zawór redukcyjny.
Para ma wyższą entalpię przy niskim ciśnieniu. Wartość entalpii przy 2,5 mpa wynosi 1839 kJ/kg, a przy 1,0 mpa wynosi 2014 kJ/kg, gdy do zmniejszenia obciążenia parowego kotła potrzebny jest niskociśnieniowy zawór parowy. Para pod wysokim ciśnieniem może być transportowana rurami tego samego kalibru, które są gęstsze niż para niskociśnieniowa. Dla tej samej średnicy rury i różnych ciśnień pary przepływ pary może być różny, na przykład przepływ pary w rurze DN50 przy ciśnieniu 0,5 mpa wynosi 709 kg/h, natomiast przy 0,6 mpa wynosi 815 kg/h. Ponadto może zmniejszyć występowanie mokrej pary i poprawić suchość pary. Transport parą pod wysokim ciśnieniem zmniejszy rozmiar rurociągu i obniży koszty, odpowiedni do transportu na duże odległości.

Rodzaje reduktorów ciśnienia pary

Istnieje wiele typów reduktorów ciśnienia pary, można je podzielić na reduktor ciśnienia bezpośredniego działania, reduktor ciśnienia tłokowego, reduktor ciśnienia sterowany pilotem i reduktor ciśnienia mieszkowego, zgodnie z ich budową.
Zawór redukcyjny ciśnienia bezpośredniego działania ma płaską membranę lub mieszek i nie wymaga instalowania zewnętrznych przewodów czujnikowych za zaworem, ponieważ jest niezależny. Jest to jeden z najmniejszych i najbardziej ekonomicznych reduktorów ciśnienia, przeznaczony do mediów o małym przepływie i stabilnym obciążeniu. Dokładność zaworów nadmiarowych bezpośredniego działania wynosi zwykle +/-10% wartości zadanej za zaworem.

Gdy rozmiar zaworu redukcyjnego lub ciśnienie wyjściowe są większe, przy bezpośredniej regulacji sprężyny regulującej ciśnienie ciśnienie nieuchronnie zwiększy sztywność sprężyny, przepływ zmieni się, gdy wzrosną wahania ciśnienia wyjściowego i rozmiar zaworu. Wady te można przezwyciężyć poprzez zastosowanie sterowanych pilotem zaworów redukcyjnych, które są odpowiednie dla rozmiarów 20 mm i większych, dla dużych odległości (do 30 m), miejsc niebezpiecznych, wysokich miejsc lub tam, gdzie regulacja ciśnienia jest trudna.
Zastosowanie tłoka jako głównych części roboczych zaworu w celu zapewnienia stabilności ciśnienia płynu, zawór nadmiarowy ciśnienia tłoka nadaje się do częstego użytkowania układu rurociągów. Na podstawie powyższej funkcji i zastosowań przeznaczenie zaworów redukcyjnych można podsumować jako „stabilizację ciśnienia, osuszanie, chłodzenie” w systemie parowym. Zawór redukcyjny pary do leczenia dekompresyjnego zasadniczo zależy od właściwości samej pary, a także od potrzeb medium.

0 komentarzy

Odpowiedz

Chcesz wziąć udział w dyskusji?
Śmiało, napisz coś!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *