Co to są zawory kryzowe i do czego służą?

Zawór kryzowy jest rodzajem urządzenia dławiącego do pomiaru przepływu, które może mierzyć cały płyn jednofazowy, w tym wodę, powietrze, parę, olej itp., Jest szeroko stosowany w elektrowniach, zakładach chemicznych, polach naftowych i rurociągach gazu ziemnego. Zasada jego działania polega na tym, że gdy płyn pod określonym ciśnieniem przepływa przez kryzę w rurociągu, lokalnie zmniejsza się natężenie przepływu, a ciśnienie maleje, powodując różnicę ciśnień. Im większa prędkość przepływu płynu, tym większa różnica ciśnień. Istnieje między nimi wyraźna zależność funkcjonalna, a przepływ płynu można uzyskać mierząc różnicę ciśnień.

System przepływu kryzy składa się z urządzenia dławiącego kryzę, przetwornika i komputera przepływu. Zakres pomiaru przepływu przepływomierza kryzowego można rozszerzyć lub przenieść, dostosowując średnicę otworu kryzy lub zakres przetwornika w pewnym zakresie, który może osiągnąć 100:1. Jest szeroko stosowany w sytuacjach o dużym zakresie zmian przepływu i może również obliczać dwukierunkowy pomiar płynu.

 

Zalety i wady zaworów kryzowych

Zalety:

  • Części dławiące nie wymagają kalibracji, dokładny pomiar i dokładność pomiaru kalibracyjnego może wynosić 0,5;
  • Prosta i zwarta konstrukcja, niewielkie rozmiary i lekkość;
  • Szerokie zastosowanie, w tym wszystkie płyny jednofazowe (ciecz, gaz, para) i częściowy przepływ wielofazowy;
  • Kryzę z różnymi otworami można wymieniać w sposób ciągły wraz ze zmianą natężenia przepływu, a także sprawdzać i wymieniać online.

Niedogodności:

  • Istnieją wymagania dotyczące długości prostego odcinka rury, zwykle przekraczającej 10D;
  • Nieodwracalny spadek ciśnienia i wysokie zużycie energii;
  • Połączenie kołnierzowe jest podatne na wycieki, co zwiększa koszty konserwacji;
  • Kryza jest wrażliwa na korozję, zużycie i zabrudzenia i może w krótkim czasie nie nagrzewać wody i gazu (odchylenie od wartości rzeczywistej)

 

Więcej informacji, kontakt IDEALNY ZAWÓR 

0 komentarzy

Odpowiedz

Chcesz wziąć udział w dyskusji?
Śmiało, napisz coś!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *