Co to jest zawór przeciwwybuchowy?

Zawory przeciwwybuchowe są stosowane w podziemnych kopalniach węgla lub w innych miejscach łatwopalnych i wybuchowych, takich jak systemy usuwania pyłu zawierające media palne i mogą być stosowane jako urządzenia nadmiarowe ciśnieniowe w rurociągach lub urządzeniach wybuchowych. Do ogólnych zaworów przeciwwybuchowych zalicza się zazwyczaj dwa rodzaje zaworów, jeden stwarzający zagrożenie wybuchem, gdy zawór automatycznie zadziała w celu wyeliminowania źródła wybuchu, np. zaworu bezpieczeństwa zamontowanego w kotle lub odpylacza przed kominem, z których ciśnienie samoczynnego zwolnienia, po osiągnięciu określonej wartości zapobiegającej ciśnieniu, jest zbyt wysokie lub powoduje wybuch.

 

Zawór przeciwwybuchowy stosowany jest w systemach odpylania gazów palnych lub materiałów palnych i może być stosowany jako urządzenie ograniczające ciśnienie w rurociągach lub urządzeniach wybuchowych. Membranę zaworu przeciwwybuchowego oblicza się zwykle na podstawie ciśnienia roboczego systemu odpylania i zawartości substancji palnych. Ogólnie można podzielić na konstrukcję instalacji, którą można podzielić na poziomy zawór przeciwwybuchowy i pionowy zawór przeciwwybuchowy. zawór dowód, składają się ze stalowej spawanej beczki i zaworu przeciwwybuchowego, zaworu elektromagnetycznego. Jak sama nazwa wskazuje, pionowy zawór przeciwwybuchowy montowany jest na beczce w pozycji pionowej, natomiast poziomy zawór przeciwwybuchowy montowany jest na górze rurociągu. Ten zawór przeciwwybuchowy jest stosowany głównie w układzie hydraulicznym urządzeń bez mechanicznego układu blokującego, takich jak duży stopień mechaniczny, maszyna podnosząca, winda, dźwigar do kontroli i konserwacji samochodów itp.

Innym typem zaworu przeciwwybuchowego jest ten, który nie wytwarza wysokich temperatur ani iskier elektrycznych podczas pracy, lub zawór, którego siłownik może spełniać standardy przeciwwybuchowe. Istnieją typowe przeciwwybuchowe zawory kulowe, przeciwwybuchowe zasuwy lub przeciwwybuchowe przepustnice wyposażone w elektryczne lub pneumatyczne siłowniki zapobiegające lub opóźniające eksplozję. Wśród nich najczęściej stosowany jest elektryczny zawór kulowy przeciwwybuchowy, zazwyczaj o konstrukcji ogniowej i antystatycznej, ze sprężyną przewodzącą pomiędzy trzpieniem zaworu a korpusem zaworu lub kulą, aby uniknąć zapłonu statycznego zapalającego się medium palnego. Ten elektryczny zawór przeciwwybuchowy może być szeroko stosowany w przemyśle naftowym, chemicznym, uzdatnianiu wody, papiernictwie, elektrowniach, ciepłownictwie, przemyśle lekkim i innych gałęziach przemysłu.

Znak klasy przeciwwybuchowej zaworu składa się z podstawowego typu przeciwwybuchowego + typu urządzenia + grupy gazowej + grupy temperaturowej. Obszar ryzyka wybuchu opiera się głównie na częstotliwości i czasie trwania materiałów wybuchowych: Klasa przeciwwybuchowości zaworu:

Materiały wybuchowe Definicje regionalne Standardy
Gaz (KLASA Ⅰ) Miejsce, w którym wybuchowa mieszanina gazów zwykle występuje w sposób ciągły lub przez długi czas Dział 1
Miejsca, w których może wystąpić normalnie wybuchowa mieszanina gazów
Miejsce, w którym normalnie nie występują wybuchowe mieszaniny gazów lub gdzie występują one jedynie sporadycznie lub przez krótkie okresy czasu w nietypowych warunkach Dział 2
Kurz lub włókno (KLASA Ⅱ/Ⅲ) Miejsce, w którym wybuchowy pył lub mieszanina palnych włókien i powietrza może występować w sposób ciągły, często przez krótki czas lub występować przez długi czas. Dział 1
Wybuchowy pył lub mieszanina palnych włókien i powietrza nie może występować jedynie sporadycznie lub przez krótki okres czasu w nietypowych warunkach. Dział 2

 

Procesy produkcyjne w branżach takich jak ropa naftowa i chemiczna mogą powodować powstawanie substancji łatwopalnych, np. w kopalniach węgla i warsztatach przemysłu chemicznego. Proces produkcji iskry tarcia przyrządu elektrycznego, iskry zużycia mechanicznego, elektryczności statycznej jest nieunikniony tam, gdzie konieczne jest zainstalowanie zaworu przeciwwybuchowego.

 

0 komentarzy

Odpowiedz

Chcesz wziąć udział w dyskusji?
Śmiało, napisz coś!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *