Co było przyczyną nieszczelności zaworu?

Zawory są jednym z głównych źródeł wycieków w systemie rurociągów w przemyśle petrochemicznym, dlatego mają kluczowe znaczenie dla nieszczelności zaworów. Wskaźniki nieszczelności zaworów to w rzeczywistości poziom uszczelnienia zaworu, a skuteczność uszczelnienia zaworu określana jest jako części uszczelniające zaworu, zapobiegające możliwości wycieku mediów.

Główne części uszczelniające zaworu, w tym powierzchnia styku pomiędzy częścią otwierającą i zamykającą a gniazdem, mocowanie dławnicy i trzpienia oraz dławnicy, połączenie pomiędzy korpusem zaworu a pokrywami. Ten pierwszy należy do przecieków wewnętrznych, które bezpośrednio wpływają na zdolność zaworu do odcięcia medium i normalną pracę urządzenia. Dwa ostatnie to wyciek zewnętrzny, czyli wyciek medium z zaworu wewnętrznego. Straty i zanieczyszczenie środowiska spowodowane wyciekami zewnętrznymi są często poważniejsze niż te spowodowane wyciekami wewnętrznymi. Czy wiesz, co było przyczyną nieszczelności zaworu?

Odlewanie i kucie korpusu zaworu

Wady jakościowe powstałe w procesie odlewania, takie jak dziury po piasku, piasek, dziury i pory żużla, oraz wady jakościowe odkuwki, takie jak pęknięcia i fałdy, mogą powodować wycieki w korpusie zaworu.

Uszczelka

Uszczelnienie trzpienia stanowi uszczelnienie zaworu, którego zadaniem jest zapobieganie wyciekom gazu, cieczy i innych mediów. Nieszczelność zaworu będzie spowodowana ugięciem mocowania dławika, nieprawidłowym mocowaniem śrub uszczelniających, zbyt małym uszczelnieniem, niewłaściwym materiałem uszczelnienia i niewłaściwą metodą montażu uszczelnienia w procesie montażu uszczelnienia.

Uszczelka

Nieprawidłowy lub nieodpowiedni materiał pierścienia uszczelniającego, zła jakość spawania powierzchniowego z korpusem; luźny gwint, śruba i pierścień dociskowy; montażu pierścienia uszczelniającego lub użycia wadliwego pierścienia uszczelniającego, którego nie wykryto podczas próby ciśnieniowej, co skutkuje nieszczelnością zaworu.

Powierzchnia uszczelniająca

Zgrubne szlifowanie powierzchni uszczelniającej, odchylenie w montażu trzpienia zaworu i części zamykającej, niewłaściwy dobór jakości materiału powierzchni uszczelniającej spowoduje nieszczelność części stykowej pomiędzy powierzchnią uszczelniającą a trzpieniem zaworu.

 

Ogólnie rzecz biorąc, zewnętrzne wycieki zaworów są spowodowane głównie złą jakością lub nieprawidłowym montażem odlewanego korpusu, kołnierza i uszczelnienia. Wewnętrzny wyciek często występuje w trzech częściach: części otwarte i zamknięte oraz powierzchnia uszczelniająca gniazda złącza, korpus zaworu i złącze pokrywy, położenie zamkniętego zaworu.

Ponadto niewłaściwy typ zaworu, temperatura medium, przepływ, ciśnienie lub przełącznik zaworu nie mogą być całkowicie zamknięte, co również spowoduje nieszczelność zaworu. Wyciek zaworu nie jest dozwolony, zwłaszcza w przypadku wysokiej temperatury i ciśnienia, mediów łatwopalnych, wybuchowych, toksycznych lub żrących, dlatego zawór musi zapewniać niezawodne działanie uszczelniające, aby spełnić wymagania warunków użytkowania w zakresie wycieku.

0 komentarzy

Odpowiedz

Chcesz wziąć udział w dyskusji?
Śmiało, napisz coś!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *