Co to są zawory odpowietrzające?

Zawór odpowietrzający, czasami nazywany zaworem nadmiarowym ciśnienia i podciśnienia, jest ważną częścią zbiorników i naczyń atmosferycznych, w których rozpuszczalniki są napełniane i pobierane z dużą szybkością przepływu. Ten typ zaworu instaluje się na przewodach wlotowych i wylotowych zbiorników, zbiorników i urządzeń procesowych w celu zatrzymania toksycznych oparów i uniknięcia skażenia atmosferycznego, równoważąc w ten sposób nieprzewidziane wahania ciśnienia i podciśnienia oraz zapewniając zwiększoną ochronę przeciwpożarową i bezpieczeństwo.

Jak działa zawór odpowietrzający?

Wewnętrzna konstrukcja zaworu oddechowego składa się zasadniczo z zaworu wdechowego i zaworu wydechowego, które mogą być umieszczone obok siebie lub nakładać się na siebie. Gdy ciśnienie w zbiorniku jest równe ciśnieniu atmosferycznemu, tarcza zaworu ciśnieniowego i zaworu podciśnieniowego oraz gniazdo ściśle ze sobą współpracują ze względu na efekt „adsorpcji”, dzięki czemu gniazdo jest szczelne i nie przecieka. Kiedy ciśnienie lub podciśnienie wzrasta, tarcza otwiera się i zachowuje dobre uszczelnienie dzięki efektowi „adsorpcji” z boku gniazda.

Gdy ciśnienie w zbiorniku wzrośnie do dopuszczalnych wartości projektowych, zawór ciśnieniowy zostaje otwarty i gaz znajdujący się w zbiorniku zostaje wypuszczony do atmosfery zewnętrznej poprzez stronę zaworu odpowietrzającego (tj. zaworu ciśnieniowego). W tym momencie zawór podciśnieniowy jest zamknięty ze względu na nadciśnienie w zbiorniku. I odwrotnie, proces wydychania zachodzi, gdy zbiornik jest załadowany i odparowuje ciecz pod wpływem wyższej temperatury atmosfery, zawór podciśnieniowy otwiera się pod wpływem dodatniego ciśnienia atmosferycznego, a gaz zewnętrzny dostaje się do zbiornika przez zawór ssący (tj. zawór próżniowy), w tym momencie zamyka się zawór ciśnieniowy. Zawór ciśnieniowy i zawór podciśnieniowy nie mogą się w żadnym momencie otworzyć. Kiedy ciśnienie lub podciśnienie w zbiorniku spadnie do normy, zawory ciśnieniowe i podciśnieniowe zamykają się i zatrzymują proces wydechu lub wdychania.

 

Przeznaczenie zaworu odpowietrzającego?

Zawór oddechowy należy uszczelnić w normalnych warunkach tylko wtedy, gdy:

(1) Kiedy zbiornik odpowietrza się, zawór oddechowy zaczyna wdychać powietrze lub azot do zbiornika.

(2) Podczas napełniania zbiornika zawór oddechowy zaczyna wypychać wydychane gazy ze zbiornika.

(3) Ze względu na zmianę klimatu i inne przyczyny, ciśnienie pary materiału w zbiorniku wzrasta lub maleje, a zawór oddechowy wydycha parę lub wdycha powietrze lub azot (zwykle nazywane efektem termicznym).

(4) W przypadku pożaru ciecz ze zbiornika gwałtownie odparowuje z powodu podgrzanego wydychanego gazu, a zawór oddechowy zaczyna opróżniać zbiornik, aby uniknąć uszkodzenia zbiornika na skutek nadciśnienia.

(5) W warunkach pracy, takich jak transport lotnej cieczy pod ciśnieniem, reakcje chemiczne wewnętrznych i zewnętrznych urządzeń do wymiany ciepła oraz błędy operacyjne, zawór oddechowy działa tak, aby uniknąć uszkodzenia zbiornika magazynowego z powodu nadciśnienia lub superpróżni.

 

Wspólne standardy dotyczące zaworu odpowietrzającego

DIN EN 14595-2016 – Cysterna do transportu towarów niebezpiecznych – wyposażenie obsługi cystern – odpowietrzniki ciśnieniowe i próżniowe.

 

Jak montowany jest zawór odpowietrzający?

(1) zawór odpowietrzający należy zainstalować w najwyższym punkcie górnej części zbiornika. Teoretycznie rzecz biorąc, z punktu widzenia ograniczenia strat na skutek parowania i innych spalin, zawór odpowietrzający powinien być zainstalowany w najwyższym punkcie przestrzeni zbiornika, aby zapewnić jak najbardziej bezpośredni i maksymalny dostęp do zaworu odpowietrzającego.

(2) Ze względu na dużą objętość zbiorników uniemożliwiającą pojedynczy zawór oddechowy ze względu na ryzyko awarii nadciśnienia lub podciśnienia można zainstalować dwa zawory oddechowe. Aby uniknąć działania dwóch zaworów oddechowych i jednocześnie zwiększyć ryzyko awarii, zwykle ciśnienie ssania i tłoczenia dwóch zaworów oddechowych ma konstrukcję gradientową, przy czym jeden pracuje normalnie, drugi jest zapasowy.

(3) Jeżeli duża objętość oddechowa powoduje, że objętość oddechowa pojedynczego zaworu oddechowego nie jest w stanie spełnić wymagań, można zastosować dwa lub więcej zaworów oddechowych, a odległość między nimi a środkiem górnej części zbiornika powinna być równa, czyli symetryczny układ na górze zbiornika.

(4) Jeśli zawór oddechowy jest zainstalowany na zbiorniku osłonowym azotu, miejsce podłączenia rury doprowadzającej azot musi znajdować się daleko od interfejsu zaworu oddechowego i być włożone do zbiornika magazynowego u góry zbiornika na około 200 mm, tak aby azot nie jest odprowadzany bezpośrednio po wejściu do zbiornika i pełni rolę osłony azotowej.

(5) Jeżeli w zaworze oddechowym znajduje się przerywacz, należy uwzględnić wpływ spadku ciśnienia ogranicznika na ciśnienie wylotowe zaworu oddechowego, aby uniknąć nadmiernego ciśnienia w butli.

(6) Jeżeli średnia temperatura zbiornika jest niższa lub równa 0, zawór odpowietrzający musi posiadać środki zapobiegające zamarzaniu, aby zapobiec zamarznięciu zbiornika lub zablokowaniu dysku zaworu na skutek słabego odpowietrzenia zbiornika lub niewystarczającego dopływu powietrza, co może skutkować w zbiorniku zbiornika nadciśnieniowego lub zbiornika opróżnionego pod niskim ciśnieniem.

 

Więcej informacji, kontakt IDEALNY ZAWÓR

0 komentarzy

Odpowiedz

Chcesz wziąć udział w dyskusji?
Śmiało, napisz coś!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *