Moment obrotowy zaworu i siłownik

Moment obrotowy zaworu odnosi się do wymaganej siły skręcającej zaworu podczas otwierania lub zamykania zaworu, co jest jednym z głównych parametrów przy wyborze siłownika napędzającego zawór. Zamknąć zawór pomiędzy otwierającą się i zamykającą częścią powierzchni uszczelniającej gniazda, aby wytworzyć szczelne ciśnienie, ale także aby pokonać trzpień i uszczelnienie, gwint trzpienia i nakrętki, wspornik końca trzpienia i inne części cierne siły tarcia, gdzie potrzeba określoną siłę otwierania, jej maksimum występuje w końcowym momencie zamykania lub w początkowym momencie otwierania. Moment otwierający zaworu ręcznego nie powinien przekraczać 360N·m, w przypadku jego przekroczenia należy rozważyć zastosowanie odpowiednich siłowników napędowych, takich jak elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne. Zawory powinny być projektowane i produkowane w sposób zmniejszający siłę i moment obrotowy otwierania/zamykania.

Moment otwierający jest również nazywany momentem roboczym i można go uzyskać za pomocą obliczeń lub pomiaru lub poprzez rzeczywisty pomiar za pomocą narzędzi, takich jak klucz dynamometryczny. Dostępne są siłowniki elektryczne i pneumatyczne o wartości 1,5-krotności momentu obrotowego zaworu. Gdy moment otwarcia zaworu jest zbyt duży, do napędu można wykorzystać przekładnię zębatą lub przekładnię ślimakową. Moment obrotowy różnych typów zaworów jest inny. Przy obliczaniu momentu obrotowego należy wziąć pod uwagę trzy rodzaje tarcia zawór kulowy: moment tarcia kuli i gniazda; Moment tarcia uszczelnienia na trzpieniu; Moment tarcia łożyska na trzpieniu, jak obliczyć moment obrotowy zaworu kulowego? Całkowity moment obrotowy trzpienia zaworu kulowego.

M=M1+M2+M3

M1: Moment tarcia pomiędzy kulą a powierzchnią uszczelniającą gniazda zaworu.

M2: Moment tarcia pomiędzy uszczelnieniem a trzpieniem na skutek średniego ciśnienia.

M3: Moment tarcia na górze trzpienia.

 

Ponadto kompleksowe uwzględnienie medium, materiału i innych części współczynnika tarcia przy obliczaniu momentu obrotowego zaworu. Ponieważ istnieje wiele rodzajów tarcz, gniazd i uszczelnień, wszystkie mają różne tarcie, powierzchnie styku, ściskanie i tak dalej. Obliczony moment obrotowy zaworu różni się od faktycznie zmierzonej wartości i nie może być stosowany jako wskazówka. Dokładną wartość należy skorygować w oparciu o wyniki testów producenta zaworu.

0 komentarzy

Odpowiedz

Chcesz wziąć udział w dyskusji?
Śmiało, napisz coś!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *