Rodzaj zaworu bezpieczeństwa

Zawór bezpieczeństwa jest również nazywany zaworem nadmiarowym, gdy ciśnienie lub temperatura medium w systemie lub rurociągu wzrasta powyżej określonej wartości, zawór bezpieczeństwa wypuszcza medium na zewnątrz systemu, aby chronić rurociąg lub sprzęt przed przekroczeniem określonej wartości wartość. Jest szeroko stosowany w kotłach parowych, ciężarówkach do przewozu skroplonego gazu ropopochodnego lub cysternach do przewozu skroplonego gazu ropopochodnego, szybach naftowych, urządzeniach do wytwarzania energii parowej na obejściu wysokociśnieniowym, rurociągach ciśnieniowych, zbiornikach ciśnieniowych.

 

Klasyfikacja zaworu bezpieczeństwa

The Zawór bezpieczeństwa można podzielić na dźwigniowy zawór bezpieczeństwa, sprężynowy zawór bezpieczeństwa, statyczny zawór bezpieczeństwa i pilotowy zawór bezpieczeństwa, zgodnie z ogólną strukturą i trybami ładowania. Sprężynowy zawór bezpieczeństwa odnosi się do zaworu, którego gniazdo dysku uszczelnia się siłą sprężyny; Dźwigniowy zawór bezpieczeństwa uruchamiany jest siłą dźwigni i ciężkiego młotka; Pilotowy zawór bezpieczeństwa jest przeznaczony do dużych wydajności i składa się z zaworu głównego i zaworu pomocniczego.

 

Dźwigniowy zawór bezpieczeństwa

Zawór bezpieczeństwa dźwigni ciężkiego młotka wykorzystuje ciężki młotek i dźwignię do zrównoważenia siły działającej na tarczę. Zgodnie z zasadą dźwigni, może on wykorzystać ciężar mniejszego ciężarka do zwiększenia działania dźwigni w celu uzyskania większej siły oraz poprzez przesunięcie położenia ciężarka (lub zmianę ciężaru ciężarka) w celu wyregulowania ciśnienia otwarcia dźwigni Zawór bezpieczeństwa.

Zalety: prosta konstrukcja, wygodna i dokładna regulacja, obciążenie nie zostanie znacznie zwiększone w wyniku podniesienia tarczy, nadaje się do wyższych temperatur, szczególnie do kotłów o wyższej temperaturze i zbiorników ciśnieniowych.

Wady: Ciężka konstrukcja, łatwe wibracje i nieszczelność mechanizmu ładującego; niskie ciśnienie w gnieździe powrotnym oraz trudności z zamknięciem i szczelnością po otwarciu.

Sprężynowy zawór bezpieczeństwa

The sprężynowy zawór bezpieczeństwa wykorzystuje sprężynę naciskową, aby zrównoważyć siłę działającą na tarczę. Stopień dociśnięcia sprężyny śrubowej można regulować za pomocą ciśnienia otwarcia zaworu nadmiarowego poprzez nakrętkę.

Zalety: Zwarta konstrukcja i wysoka czułość, nieograniczone miejsce montażu, mogą być stosowane w mobilnych zbiornikach ciśnieniowych ze względu na małą wrażliwość na wibracje.

Wady: Obciążenie zmienia się wraz z otwieraniem zaworu, to znaczy wraz ze wzrostem tarczy zwiększa się stopień ściśnięcia sprężyny, wzrasta również siła działająca na tarczę. Jest to szkodliwe dla szybkiego otwierania zaworu.

Zawór bezpieczeństwa zmniejszy elastyczność ze względu na długoterminową wysoką temperaturę, dlatego sprężyna stosowana w sytuacjach wysokiej lub niskiej temperatury powinna być w pełni brana pod uwagę temperatura sprężyny pod kątem odkształcenia i pełzania materiału sprężyny lub kruchości na zimno. Aby zapewnić stabilność sprężyny podczas długotrwałej pracy, sprężynę należy poddać obróbce pod silnym ciśnieniem i wydać raport z obróbki ciśnieniowej, materiału i obróbki cieplnej pod silnym ciśnieniem. Generalnie zaleca się stosowanie cylindrycznej spiralnej sprężyny dociskowej, aby zapewnić całkowite otwarcie zaworu bezpieczeństwa, odkształcenie sprężyny jest równe maksymalnemu odkształceniu sprężyny 20%-80%, maksymalne naprężenie ścinające konstrukcji sprężyny nie jest większe niż dopuszczalne naprężenie ścinające 80%.

 

W zależności od sposobu wypływu medium zawór bezpieczeństwa można podzielić na całkowicie zamknięty, półzamknięty i otwarty.

Całkowicie zamknięty zawór bezpieczeństwa

Gaz jest odprowadzany rurą wydechową, a medium nie może wyciekać w przypadku odpowietrzenia całkowicie zamkniętego zaworu bezpieczeństwa. Stosowany jest głównie do pojemników z toksycznym i łatwopalnym gazem.

Półzamknięty zawór bezpieczeństwa

Gaz z półzamkniętego zaworu nadmiarowego przepływa częściowo przez rurę wydechową, a częściowo przez szczelinę pomiędzy pokrywą a trzonkiem. Stosowany jest głównie do pojemników z gazem, który nie zanieczyszcza środowiska.

Otwórz zawór bezpieczeństwa

Pokrywa jest otwarta, aby umożliwić komunikację komory sprężyny z atmosferą, co sprzyja obniżeniu temperatury sprężyny, odpowiedniej głównie dla ośrodka parowego, a także atmosfera nie powoduje zanieczyszczeń zbiorników gazu o wysokiej temperaturze.

 

Zgodnie ze stosunkiem maksymalnej wysokości otwarcia dysku do średnicy otworu zaworu nadmiarowego, zawór bezpieczeństwa dzieli się głównie na zawór bezpieczeństwa o niskim wzroście i zawór bezpieczeństwa o pełnym wzroście.

Zawór bezpieczeństwa niskiego wzniosu

Wysokość otworu jest mniejsza niż 1/4 średnicy kanału przepływowego, zwykle 1/40 -1/20, proces proporcjonalnego działania, stosowany głównie w przypadku cieczy, a czasami w przypadku małych emisji gazów.

Zawór bezpieczeństwa pełnego skoku  

Wysokość otworu jest większa lub równa 1/4 średnicy króćca, a powierzchnia wylotowa to minimalna powierzchnia przekroju poprzecznego gniazda. Dwustopniowy proces działania, musi opierać się na mechanizmie podnoszącym, aby osiągnąć pełne otwarcie i jest stosowany głównie w środowisku gazowym.

 

0 komentarzy

Odpowiedz

Chcesz wziąć udział w dyskusji?
Śmiało, napisz coś!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *