Natężenie przepływu zwykłego medium przez zawór

Przepływ zaworu i natężenie przepływu zależą głównie od rozmiaru zaworu, jego budowy, ciśnienia, temperatury i stężenia medium, oporu i innych czynników. Przepływ i natężenie przepływu są współzależne, pod warunkiem stałej wartości przepływu, gdy natężenie przepływu wzrasta, powierzchnia otworu zaworu jest mała, a opór medium jest duży, co prowadzi do łatwego uszkodzenia zaworu. Duże natężenie przepływu spowoduje wytworzenie elektryczności statycznej w mediach łatwopalnych i wybuchowych; Jednak niskie natężenie przepływu oznacza niską wydajność produkcji. Zaleca się wybór niskiego natężenia przepływu (0,1-2 m/s) w zależności od stężenia dla mediów dużych i wybuchowych, takich jak olej.

Celem regulacji natężenia przepływu w zaworze r jest przede wszystkim zapobieganie powstawaniu elektryczności statycznej, która zależy od temperatury i ciśnienia krytycznego, gęstości, właściwości fizycznych medium. Ogólnie rzecz biorąc, znając przepływ i natężenie przepływu zaworu, można obliczyć nominalną wielkość zaworu. Rozmiar zaworu ma tę samą konstrukcję, opór płynu nie jest taki sam. W tych samych warunkach im większy współczynnik oporu zaworu, tym większe natężenie przepływu przez zawór i tym niższe natężenie przepływu; Im mniejszy współczynnik oporu, tym mniejsze natężenie przepływu przez zawór. Poniżej znajduje się natężenie przepływu jakiegoś popularnego medium przez zawór.

Średni Typ Warunki Prędkość przepływu, m/s
Para Para nasycona DN > 200 30~40
DN=200~100 25~35
DN < 100 15~30
Przegrzana para DN > 200 40~60
DN=200~100 30~50
DN < 100 20~40
Para niskociśnieniowa P < 1,0 (ciśnienie absolutne) 15~20
Para średniociśnieniowa P=1,0~4,0 20~40
Para pod wysokim ciśnieniem P=4,0~12,0 40~60
Gaz Sprężony gaz (ciśnienie) Próżnia 5 ~ 10
P≤0,3 8 ~ 12
Ρ=0,3~0,6 10 ~ 20
Ρ=0,6~1,0 10 ~ 15
Ρ=1,0~2,0 8 ~ 12
Ρ=2,0~3,0 3~6
Ρ=3,0~30,0 0,5 ~ 3
Tlen (ciśnienie) Ρ=0~0,05 5 ~ 10
Ρ=0,05 ~ 0,6 7 ~ 8
Ρ=0,6~1,0 4 ~ 6
Ρ=1,0~2,0 4 ~ 5
Ρ=2,0~3,0 3~4
Gaz węglowy   2,5 ~ 15
Gaz Mond (ciśnienie) Ρ=0,1~0,15 10 ~ 15
Gazu ziemnego   30
Azot gazowy (ciśnienie absolutne) Próżnia/Ρ=5~10 15 ~ 25
Gazowy amoniak (ciśnienie) Ρ<0,3 8 ~ 15
Ρ<0,6 10 ~ 20
Ρ≤2 3 ~ 8
Inne medium Gaz acetylenowy P<0,01 3~4
P<0,15 4 ~ 8
P<2,5 5
Chlorek Gaz 10 ~ 25
Płyn 1.6
 Wodorek chloru Gaz 20
Płyn 1.5
ciekły amoniak (ciśnienie) Próżnia 0,05 ~ 0,3
Ρ≤0,6 0,3 ~ 0,8
Ρ≤2,0 0,8 ~ 1,5
Wodorotlenek sodu (stężenie) 0 ~ 30% 2
30% ~ 50% 1.5
50% ~ 73% 1.2
Kwas Siarkowy 88% ~ 100% 1.2
kwas chlorowodorowy / 1.5
 

Woda

Woda o niskiej lepkości (ciśnienie) Ρ=0,1~0,3 0,5 ~ 2
Ρ≤1,0 0,5 ~ 3
Ρ≤8,0 2~3
Ρ≤20~30 2 ~ 3,5
Sieć grzewcza z obiegiem wody 0,3 ~ 1
Woda kondensacyjna Samodzielny przepływ 0,2 ~ 0,5
Woda morska, woda lekko alkaliczna Ρ<0,6 1,5 ~ 2,5

 

0 komentarzy

Odpowiedz

Chcesz wziąć udział w dyskusji?
Śmiało, napisz coś!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *