System osłony azotem zbiorników magazynowych

Instalacja osłony azotem składa się z urządzeń utrzymujących stały stan ciśnienia poprzez wtłaczanie gazu N2, czyli gazu obojętnego, do górnego pomieszczenia zbiornika magazynowego. Składa się z szeregu wysokociśnieniowych zaworów redukcyjnych azotu (zawory zasilające/zawory odpowietrzające), zaworów odpowietrzających, manometru i innego systemu rurociągów oraz urządzenia zabezpieczającego, może pracować płynnie bez energii zewnętrznej, takiej jak energia elektryczna lub gaz, ma zalety prostego , wygodny i ekonomiczny, łatwy w utrzymaniu. System osłony azotem zapobiega powstawaniu podciśnienia i zmniejsza parowanie, co utrzymuje zbiornik magazynowy na zaprojektowanej wartości ciśnienia. Jest szeroko stosowany w zbiornikach magazynujących, reaktorach i wirówkach rafinerii i zakładów chemicznych.

Po otwarciu zaworu odpowietrzającego zbiornika magazynującego spada poziom cieczy, zwiększa się objętość fazy gazowej i spada ciśnienie azotu. Następnie otwiera się zawór doprowadzający azot i wstrzykuje azot do zbiornika. Gdy ciśnienie azotu w zbiorniku wzrośnie do wartości ustawionej na zaworze dostarczającym azot, nastąpi jego automatyczne zamknięcie. Zamiast tego, gdy zawór zasilający zbiornik zostaje otwarty w celu dostarczenia azotu do zbiornika, poziom cieczy wzrasta, objętość fazy gazowej maleje, a ciśnienie wzrasta. Jeśli ciśnienie jest wyższe niż ustawiona wartość zaworu nadmiarowego azotu, zawór nadmiarowy azotu otworzy się i uwolni azot, powodując spadek ciśnienia azotu w zbiorniku. Gdy zawór nadmiarowy azotu spadnie do ustawionej wartości zaworu nadmiarowego azotu, zamknie się automatycznie.

Ogólnie rzecz biorąc, regulator dostarczający azot może być rodzajem sterowanego pilotem i samoczynnego zaworu regulującego ciśnienie, przy czym urządzenie wyładowujące azot wykorzystuje samoobsługowy mikrozawór regulujący ciśnienie, którego średnica jest zazwyczaj taka sama jak średnica zaworu wlotowego; Zawór odpowietrzający montowany jest na górze zbiornika i przeznaczony jest do ochrony przeciwwybuchowej i przeciwpożarowej. Ciśnienie dostarczania azotu wynosi około 300 ~ 800 KPa, ustawione ciśnienie osłony azotu wynosi 1 KPa, ciśnienie upuszczania azotu wynosi 1,5 kpa, ciśnienie wydechowe zaworu oddechowego wynosi 2 KPa, a ciśnienie wdechowe -0,8 KPa; Zawór odpowietrzający nie działa normalnie tylko w przypadku awarii zaworu głównego i ciśnienia w zbiorniku jest za wysokie lub za niskie.

Oferujemy kompletny system osłony zbiorników z urządzeniami zabezpieczającymi, a także wysokociśnieniowe zawory redukcyjne azotu i komponenty do zbiorników magazynujących, reaktorów i wirówek.

0 komentarzy

Odpowiedz

Chcesz wziąć udział w dyskusji?
Śmiało, napisz coś!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *