Awaryjny zawór odcinający (EBV) dla rafinerii

Awaryjny zawór blokujący jest również nazywany awaryjnym zaworem odcinającym (ESDV) lub awaryjnym zaworem odcinającym (EIV). W API RP 553, specyfikacja zaworów rafineryjnych i akcesoriów do oprzyrządowanych systemów sterowania i bezpieczeństwa, zdefiniowano awaryjny zawór blokujący w następujący sposób: „Awaryjne zawory blokujące są przeznaczone do kontrolowania niebezpiecznych zdarzeń. Są to zawory do awaryjnego odcinania, których zadaniem jest zapobieganie niekontrolowanemu uwolnieniu materiałów łatwopalnych lub toksycznych. Każdy zawór w strefie pożaru obsługujący ciecz łatwopalną powinien być ognioodporny.

Ogólnie rzecz biorąc, zawór kulowy z metalowym gniazdem, zasuwa, przepustnica może służyć jako EBV do odcięcia lub izolacji. Zwykle instaluje się go pomiędzy źródłem ciśnienia wlotowego a reduktorem. Gdy ciśnienie w chronionym układzie osiągnie określoną wartość, zawór zostanie szybko zamknięty, odcięty lub odizolowany, aby uniknąć wystąpienia pożaru, wycieku i innych wypadków. Nadaje się do przechowywania gazu, gazu ziemnego i skroplonego gazu oraz innych gazów palnych, transportu itp.

Awaryjny zawór odcinający montowany jest na rurociągu wlotowym i wylotowym kulistego zbiornika skroplonego węglowodoru. Norma API 2510 „projektowanie i budowa instalacji skroplonego gazu ropopochodnego (LPG)” przewiduje, że zawór odcinający na rurociągu skroplonych węglowodorów powinien znajdować się jak najbliżej korpusu zbiornika, najlepiej blisko kołnierza wylotowego rury na ścianie zbiornika, aby ułatwić obsługę i konserwację . W przypadku pożaru zbiornika skroplonego węglowodoru o pojemności 38 m3 (10 000 galonów) przez 15 minut wszystkie zawory odcinające znajdujące się w rurociągu poniżej najwyższego poziomu cieczy w zbiorniku powinny móc zamknąć się automatycznie lub działać zdalnie. Układ sterowania zaworem odcinającym powinien być ognioodporny i obsługiwany ręcznie. API RP2001 „Zapobieganie pożarom w rafinerii ropy naftowej” wyraźnie wymaga, aby „awaryjne zawory blokujące powinny być instalowane na dyszach poniżej poziomu cieczy w pojemnikach zawierających dużą ilość łatwopalnej cieczy.

API RP553 określa podstawowe zasady nastaw awaryjnych zaworów odcinających dla sprężarek, pomp, pieców grzewczych, zbiorników itp. Jest to ściśle powiązane z wielkością objętości urządzenia, medium, temperaturą oraz mocą i wydajnością pompy. Zgodnie z wymaganiami i projektami, awaryjny zawór odcinający EBV należy zainstalować na rurociągu wylotowym (lub wlotowym) w sąsiedztwie urządzeń o wysokim zagrożeniu pożarowym i całkowicie odizolować, aby zapobiec uwolnieniu się materiałów łatwopalnych lub toksycznych. Awaryjny zawór odcinający jest zwykle wymagany w przypadku urządzeń silnie pożarowych i stref pożarowych.

 

Sprzęt przeciwpożarowy obejmuje:

Kontener większy niż 7,571 m (2000 galonów);

zbiorniki magazynujące LPG większe niż 15,5 m (4 000 galonów);

Zbiornik lub wymiennik ciepła, którego wewnętrzna temperatura cieczy palnej przekracza 315℃ lub którego temperatura przekroczyła samozapłon;

Wydajność transportu cieczy palnej np. węglowodorów przekracza 45 m3/h;

Moc sprężarki gazu palnego jest większa niż 150 kW;

Piec grzewczy, w którym palna ciecz jest podgrzewana przez rurę pieca;

Ciśnienie wewnętrzne jest większe niż 3,45 mpa, a trybem jest egzotermiczny reaktor węglowodorowy.

Strefa ognia:

Obszar w promieniu 9 m w poziomie lub 12 m w pionie od sprzętu o wysokim zagrożeniu pożarowym;

Obszar w promieniu 9 m od zbiornika kulistego zawierającego czynnik palny itp.

0 komentarzy

Odpowiedz

Chcesz wziąć udział w dyskusji?
Śmiało, napisz coś!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *