Koeficient průtokového odporu a tlaková ztráta pro ventil

Odpor ventilu a tlaková ztráta jsou různé, ale jsou tak úzce propojené, že abyste pochopili jejich vztah, musíte nejprve pochopit koeficient odporu a koeficient tlakové ztráty. Koeficient průtokového odporu závisí na různé struktuře průtoku, otevření ventilu a průtoku média, je proměnná hodnota. Obecně řečeno, pevná struktura ventilu v určitém stupni otevření je pevný koeficient průtoku, můžete vypočítat vstupní a výstupní tlak ventilu podle koeficientu průtoku, to je tlaková ztráta.

Průtokový koeficient (výtlakový koeficient) je důležitým ukazatelem pro měření průtokové kapacity ventilu. Představuje průtok, kdy se tekutina ztratí na jednotku tlaku ventilem. Čím vyšší je hodnota, tím menší je tlaková ztráta při průtoku tekutiny ventilem. Většina výrobců ventilů zahrnuje hodnoty průtokového koeficientu ventilů různých tlakových tříd, typů a jmenovitých velikostí ve specifikacích svých výrobků pro konstrukci a použití. Hodnota průtokového koeficientu se mění s velikostí, tvarem a konstrukcí ventilu. Kromě toho je průtokový koeficient ventilu ovlivněn také otevřením ventilu. Podle různých jednotek má průtokový koeficient několik různých kódů a kvantitativních hodnot, z nichž nejběžnější jsou:

 

  • Průtokový koeficient Cv: Průtok při poklesu tlaku 1 psi, když voda protéká ventilem při 15,6 °C (60 °F).
  • Průtokový koeficient Kv: Objemový průtok, když průtok vody mezi 5 ℃ a 40 ℃ vytváří tlakovou ztrátu 1 bar ventilem.

Cv=1,167Kv

Hodnota Cv každého ventilu je určena průřezem toku pevné látky.

Koeficient odporu ventilu se vztahuje k tekutině prostřednictvím ztráty odporu tekutiny ventilu, která je indikována poklesem tlaku (diferenciální tlak △P) před a za ventilem. Koeficient odporu ventilu závisí na velikosti ventilu, struktuře a tvaru dutiny, více závisí na disku, konstrukci sedla. Každý prvek v komoře tělesa ventilu lze považovat za systém součástí (otáčení tekutiny, roztahování, smršťování, vracení atd.), které vytvářejí odpor. Takže tlaková ztráta ve ventilu je přibližně rovna součtu tlakové ztráty komponent ventilu. Obecně lze za následujících okolností zvýšit koeficient odporu ventilu.

  • Ventilový port se náhle zvětší. Když se port náhle zvětší, rychlost tekutinové části se spotřebovává na vytváření vířivého proudu, míchání a zahřívání tekutiny atd.;
  • Postupná expanze ventilového portu: Když je úhel expanze menší než 40 °, koeficient odporu postupně se rozšiřující kruhové trubky je menší než koeficient náhlé expanze, ale když je úhel rozšíření větší než 50 °, koeficient odporu se zvýší o 15% ~ 20% ve srovnání s náhlou expanzí.
  • Port ventilu se náhle zúží.
  • Port ventilu je hladký a rovnoměrné otáčení nebo otáčení v rohu.
  • Symetrické kuželové připojení ventilového portu.

 

Obecně platí, že kulové kohouty s plným průměrem a šoupátka mají nejmenší odpor kapaliny díky tomu, že nedochází k otáčení a snižování, téměř stejně jako potrubní systém, což je typ ventilu, který nabízí nejlepší průtokovou kapacitu.

 

0 odpovědi

zanechte odpověď

Chcete se zapojit do diskuze?
Neváhejte a přispějte!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *